Megszeretem

HERCEG Ha ő engem szeret, akkor én… akkor én… szeretve vagyok általa… Ha pedig szeretve vagyok általa, akkor én vagyok a szerelmese… Benne vagyok. A szívébe zárt. Nem vethetem meg… ha szeret. Nem lehetek itt megvető iránta, ha ott, benne, szeretve vagyok. Ó hát én tulajdonképp végig azt hittem, hogy én itt önmagam vagyok magamban – és most puff, tessék! Elkapott, és kiderült, hogy benne vagyok, ott benne, akár egy csapdában! (Yvonne-hoz) Ha én vagyok a te szerelmesed, akkor nem lehet, hogy ne szeresselek. Azaz meg kell szeresselek… megszeretlek…
CIRILL Mit akarsz csinálni?
HERCEG Megszeretem.
CIRILL A lehetetlenre vállalkozol! Ez képtelenség!
HERCEG Yvonne, vedd a kalapod.
CIRILL ÉS KAMARÁS Hová? Hová?
HERCEG Elmegyünk. Kettesben. Egymással. Hogy megszeressük egymást.
Herceg és Yvonne el
 

(Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő. II. felvonás [részlet], ford.: Pályi András)