A művészet olyan…

Olyan, akár a végtelen folyó,
mely megy s marad, s tükrében ugyanaz
a Hérakleitosz áll, ki ugyanaz
s mindig más, mint a végtelen folyó.
 
(Jorge Luis Borges: Ars poetica [részlet]. Ford.: Somlyó György)