Az Ikrek gyászbeszéde

Mert eldőlhettek délelőtt az Ikrek,
    S nem tart építményt elsöpört alap,
S egyetlen apparátuslakta szintet
    Sem rejt már tornyok méhe: térfogat –
Behódolt égbolt, pásztázhat tekintet,
    Hol Ikrek álltak, az a sáv szabad.
Borzolt bordáik úgy merednek égre,
Mint sárkánygyík vázának csonka kérge.
 
Megroppan, tőke tornya: torkametszett;
    Zúzott mellkassal dől a második;
Látom hulltát érinthetetleneknek,
    Kiket gőgjükben terror tántorít.
Üvegfüggöny szilánkjai peregnek,
    Látványul szolgál, táj ha változik;
S ha délelõtt az Ikrek összedőlnek:
Csak téboly magja, agyrémből előleg.
 
A Nulla Zóna: hely, leróni jókor
    Hóbortomért az elkésett adót –
Valósulandó vágyam a gonosztól
    Átrajzolt táj sakktábla-képe volt,
S a kihűlt kataklizma-városokból
    Ereklyét hoztam, kézzelfoghatót.
A tapasztalat tisztasága lep meg,
Hogy nincsenek végleges sziluettek.
 
(Eszembe jut majdnem-kasszandraságom,
    Játékom tűzzel, jós-önkívület:
Paulust ezüstfehér burokba zárom,
    Robbantva első betonikremet;
És torzó-szkeletont hagyok a tájon…)
    Ha rossz vért szült százszor modellezett
Manhattan-égés: be kellett tetézze
Szennyember szörnyebb elmeszüleménye.
 
Azé, aki csípőjénél fogva csapja
    Földhöz fantomját – égbe így kiált,
De épített országon sincs hatalma.
    Égszint, hatálya vesztett felvilág!
Hol jártam egykor: emberraj kutatja
    A holtak első elitcsapatát.
Credo quia absurdum. Bárki voltam
A látott, meg sem énekelt New Yorkban.
 

A szerző képét Bach Máté készítette.