szinte mindig…

Maria Shevtsova: Lehetnek az értelmiségiek pozitivitás hordozói is? Mikor és hogyan játszhatnak építő’ szerepet a kultúrában?

Jean Baudrillard: Hát, nem tudom. A kérdése azt feltételezi, hogy az értelmiség képes értéket teremteni, hogy táplálni tudja a társadalmi folyamatot. Én ebben egyáltalán nem hiszek. Az értékek és a folyamatok másutt születnek. Az értelmiség külön probléma. Az értelmiségi nem képes pozitív dolgokat teremteni. Ez egyszerűen lehetetlen.

Maria Shevtsova: Nem lehetséges, hogy valaki kritikus és ugyanakkor pozitív dolgokat teremt?

Jean Baudrillard: Azok az értelmiségiek, akik úgy gondolták, hogy pozitív értékeket teremtenek vagy pozitív értékeket indítanak el, szinte mindig jobbfelé álltak. Fenn kell tartani a dialektikus kapcsolatot a társadalmi kreativitás másféle csoportok körében születő, tömegesebb formái és az értelmiség között, akiknél a marginális helyzetnek is megvan a maga szerepe. A társadalomnak e különbségből, elkülönülésből és távolságból kell energiát nyernie. A távolságnak mindenképpen léteznie kell.

(Jean Baudrillard: Miért boldogtalan az értelmiség? Maria Shevtsova beszélgetése Jean Baudrillad-ral. Magyar Lettre Internationale, 1996/1. 7.o.)