Akadémiárul

Széchényi Istvánról általjában tudott dolog, hogy midőn a magyar tudós társaság fölállitásáról volt a szó, s ugyan arra egy egész évi jövedelmét fölajánlotta, azt kérdi tőle valaki:
„Hát addig miből él a gróf?”
„Barátaim eltartanak!” felele a nemes szivü férfiú.

 

(Nevessünk! Eredeti adomák gyüjteménye a magyar életből. Összegyüjté Vas Gereben. Kiadja Heckenast Gusztáv, Pest, 1855. 58.o.)