De profundis

Az erkölcs nem segít. Született antinomista vagyok. Azok közül való, akik nem a törvények, hanem a kivételek számára teremtettek. De miközben látom, hogy abban, amit cselekszünk, nincs semmi igaztalanság, látom azt is, hogy abban van valami igaztalanság, amivé leszünk. Jó, hogyha ezt megtanulta az ember.

 

(Oscar Wilde: De profundis. Ford.: Mikes Lajos. Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] R.T., é. n. 27.o.)