Kiáltvány

Valahányszor leülök írni, a szívem mindig megtelik félelemmel.

 

(John Osborne: Kiáltvány. Ford.: L. Sándori Ágnes. in: A színház ma. Gondolat, 1970. 320.o.)