Madame Chauchat? Madame Chauchat!

Madame Chauchat, aki mindig csapkodta az ajtókat, Davosban volt. Eleinte csakugyan sértette a férjemet az örökös ajtócsapkodásával, megbántotta és felbosszantotta, de később a férjemnek nagyon is volt érzéke a vonzereje iránt. (…) Thomas Mann érzelmei Madame Chauchat iránt nem voltak olyan hevesek, egyébként is engem jött meglátogatni.

(Katia Mann: Megíratlan emlékeim. Ford.: Gergely Erzsébet. Magvető, 1976. 73.o.)