Az ötvenéves férfi

Az ötvenéves férfi mint
lehullott nyárfalomb az úton,
avar, mely lassan gyullad és kékes füsttel ég,
de felsugárzik titkosan, mint kertben őszi tűz,
és láthatatlan van jelen,
álomban bányalég.

(Tóth Krisztina: Óda az ötvenes férfiakhoz [részlet]. in: Beszélő, 1999/12. 3.o.)