Kész a válasz?

Köztem, s Agathe közt a legcsekélyebb nézeteltérés sincs abban, hogy a „Hogyan éljek?” kérdésre, melyet mindketten feltettünk magunknak, kész a válasz: Így kell élnünk!
És néha őrültségnek érzem ezt.

 

(Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember. 3. kötet, Ford.: Tandori Dezső. Európa, 2013. 197.o.)