Egy BT, ha 40

BT40 — Zelei Dávid köszöntője Bárány Tibor 40. születésnapjára

Sok van, mi BT, a British Telecomtól a Banque de Tunisie-ig, közülük azonban csak egy,

– aki gyakran és kedvtelve gondolkodik marslakók irodalomértelmezési képességeiről,

– aki egyaránt írt kritikát Leslie L. Lawrence-ről, és tanulmányt a beszédaktus-elmélet cselekvéselméleti összefüggéseiről,

– aki nem rinyál, hogy az emberek nem értik a filozófiát, hanem rovatot indít, hogy ép nyelven is hozzáférhetővé tegye annak kurrens problémáit,

– aki a negyvennegyedik Tandori- és huszonkettedik Márton László-kötetért is változatlan hévvel lelkesedik,

– akinek gondosan fotodokumentált könyvheti zsákmányát bármely hozzá hasonló kétgyermekes apuka négy-hat évig olvasná…

– …s aki ugyanakkor mégis leginkább általa el nem olvasott könyveket szeret jövőbeni megvitatásra ajánlani,

– akivel az ember gyakran, de jó kedvvel nem ért egyet, mert abból valószínűleg valami izgalmas vita lesz,

– és aki ma, hogy, hogy nem, negyvenéves. Isten éltesse Bárány Tibort!