Forradalom, karikatúra

A karikatúra igazi virágkorát éli 1789 körül. „Hiperrealista” válasz ez arra a „hiperidealista” kísértésre, mely a művészeket a Szépség nyugodt régiói felé csábítja.

 

(Jean Starobinski: 1789. Az értelem jelképei. Ford.: Lőrinszky Ildikó. Európa, 2006. 191.o.)