Szabad

„Szabad egyetemet! Szabad munkásságot!”

 

(Elhangzott 1956. október 23-án 20 óra 26 perckor a Szabad Európa Rádióban — Mikes Imre [Gallicus]. in: Simándi Irén: Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán, 1951-1956., Gondolat, 2005. 220.o.)