Swedenborg Ördögei

Emanuel Swedenborg Ördögei nem alkotnak külön fajt; az emberi nemből erednek. Olyan emberek, akik haláluk után a poklot választják. Nem érzik jól magukat ama pokolbéli vidéken, mely csupa mocsár, sivatag, őserdő, felperzselt falu, bordélyház meg sötét odú, ám a Mennyben még boldogtalanabbak lennének.

 

(Jorge Luis Borges: Képzelt lények könyve. Ford.: Scholz László. Helikon, 1988. 110.o.)