az igaz hit

KAPITÁNY Különös, hogy amint istenről meg szeretetről kezdesz beszélni, rögtön milyen szigorú lesz a hangod, és mennyi gyűlölet izzik a szemedben! Nem, Margret, nem hiszem én, hogy te rátaláltál az igaz hitre.

(August Strindberg: Az apa. Ford.: Bart István. in: August Strindberg: Drámák, Európa, 1984. 25.o.)