Egy egész élet

A nagy művészet a pastiche mintájára feltétlenül megjutalmazza a fáradságot, Joyce is ezt erősíti meg, amikor megjegyzi, hogy az eszményi olvasó az, aki az egész életét az ő művének szenteli.

 

(Susan Sontag: Syberberg Hitlere. in: A Szaturnusz jegyében. Ford.: Lázár Júlia. Cartaphilus, 2002. 178.o.)