Szép Párizsom

Lepraverte házak
kolerás házak
pestises házak
mocskos falak

kanyarót
vörhenyt
vérbajt
kapott épületek

sápkóros házikók
görvélyes házikók
angolkóros házikók

székrekedéses
magánpaloták

barakok
oduk.

(Raymond Queneau: Szép Párizsom. Ford.: Gereblyés László. Nagyvilág, 1968/5. 742.o.)