Egy parlamenti fotóhoz

HAMLET (…) No meg, aki köztetek a bohócot játssza, ne mondjon többet, mint írva van neki; mert vannak azok közt is, kik magok nevetnek, hogy egy csapat bárgyú néző utánok nevessen; ha szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata forog is fent. Ez gyalázatosság, és igen nyomorú becsvágyra mutat a bohóc részéről, ki e fogással él.

(Shakespeare: Hamlet, dán királyfi. III. felvonás, II. szín. Ford.: Arany János)
Illusztráció: Austin Powers / Dr. Genya szerepében Mike Myers