Arkagyij Makarovics (azaz: Fjodor Mihajlovics) bepöccen

Egyébként mindaz, amit eddig olyan részletesen, látszólag fölösleges részletességgel leírtam, a jövőbe vezet, és a maga idején még szükség lesz rá. Elbeszélésem során minden a maga helyére kerül, leírását nem kerülhettem el, s aki unja, ne olvassa.

 

(Dosztojevszkij: A kamasz. Ford.: Szőllősy Klára. Európa, 1982. 26.o.)