Nagyszerű!

Nemrégiben olvastam valamelyik újságban, hoyg az alábbi feliratot helyezték el az egyik új porosz minisztérium fogadócsarnokában: „Nem járunk el saját ügyeinkben ott, ahol új állam építése zajlik.” Nagyszerű!  Vagyis hallgatásra ítéltetik az egyén ott, ahol a történelem veszi át a szót.

 

(Gottfired Benn: Az új állam és az értelmiség. 1993. in: Gottfried Benn: Esszék, előadások. Ford.: Kurdi Imre. Kijárat, 2011. 91. o.)
Illusztráció: Gottfried Benn, Tobias Falberg, 2005. Forrás: Wikipédia