Öreg barátném

(…)
Szegény szellem, öreg szerelem,
szólj öreg hangodon a lángoló
bölcsességről, mely ébren
tartott minket az éjben.
Egy ágyban is külön

hallottuk ott a hóekét
a dombra felhörögni —
vörös a fény, utána kék,
ahogy havat taszít
az út két oldalára.

(Robert Lowell: Öreg barátném. Ford.: Orbán Ottó. in: Emlékvirágzás. Amerikai szerelmes versek. Magyar Helikon, 1972. 61.o.)