Amikor a Pravda megtalálja Sosztakovicsot

A legmegdöbbentőbb azonban: a művészeti értékek megítélésében és a művészettel szemben támasztott követelmények megformulázásában kifejezésre jut valami, ami majdnem úgy hat, mint érthetetlen kontamináció — igen, mint a mai német nemzetiszocialisták „művészeti nézeteinek” idáig elérő befolyása. Valamennyi Moszkvában megjelenő újság ma újra közölte a tegnapi Pravdának ezt a cikkét, és a német elvtársak, akik a Deutsche Zentral-Zeitungban németre fordították, furcsán érezhették magukat, mikor e moszkvai német újságban az orosz szöveget pontosan Göbbels német szavával, göbbelsi terminológiával fordították le: Entartete Kunst. Göbbels terminológiája eredeti nyelven még hátborzongatóbban hat a szovjet sajtóban.

 

(Sinkó Ervin: Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek 1935-1937. Magvető, 1988. 375-376.o.)