Faludy — Fényes — Jókai

Híressé 1904-ben megjelent, 30 oldalas röpirata tette: „Jókai Mór utolsó évei”. Ebben a nagy író inasai, svábhegyi szomszédja, az erzsébetvárosi plébános, egy siófoki orvos, írók és Jókainé francia társalkodónőjének egybehangzó vallomásait gyűjtötte. Ezek szerint Nagy Bella, Jókainak ötven évvel fiatalabb felesége, szelíd, de korántsem szenilis férjét szobájába zárta, megalázta, vén trotlinak nevezte és leköpdöste. A sajtó szirupos cikkei után az országot megdöbbentette a leleplezés. Röpiratában Fényes azt is megírta: az előző évben azon a vonaton utazott, mely Fiuméből visszavitte Budapestre a 78 éves írót és feleségét. Jókai mindaddig hálókocsit használt, de a fukar nő ezt nem engedte. Bella elnyúlt az első osztályú félfülke pamlagán, míg férje este 7-től reggel 10-ig a pamlag sarkában kucorgott. „Olykor elmentem a folyosón és benéztem”, mesélte nékem Fényes. „Az öregúr ott állt az ablaknál, és a sötétségbe bámult.” Mikor ezt hallottam, feltámadt bennem az ellenzék, és arra gondoltam: milyen büszke lehetett a vén lovag, hogy így őrzi felesége álmát!

(Faludy György: Fényes László, in Faludy György: Jegyzetek a kor margójára. Magyar Világ Kiadó, 1994. 10. o.)

Illusztráció: Jókai Mór és Nagy Bella 1900 körül (Erdélyi Mór fényképfelvétele). Forrás: Wikipédia