Levél Apámhoz

Drága Apám,…

(Franz Kafka: Levél apámhoz. Ford.: Szabó Ede)