A munka

A munka mint öröm — hozzáférhetetlen a pszichológusoknak.

(Franz Kafka: Az én cellám. Ford.: Halasi Zoltán. Európa, 1989. 53.o.)