EMPEDOKLÉSZ

Nem az vagyok aki vagyok, barátom.
És esztendőkre nem szól maradásom —
csak csillám vagyok, búcsúzom hamar,
egy árva húrhang…

(Friedrich Hölderlin: Empedoklész halála. Ford.: Báthori Csaba, Napkút, 2011. 147.o.)
Illusztráció: Salvator Rosa  (1615–1673) Studier til Empedokles’ død. After 1666