Szabó Gábor: Történeteink vége. Emlékezés a kortárs magyar irodalomban

Szabó Gábor: Történeteink vége. Emlékezés a kortárs magyar irodalomban c. kritikakötete megjelent a Műút-könyvek sorozatában

A könyv IDE kattintva olvasható és letölthető!

„Az utóbbi évtizedekben — ahogy Pierre Nora fogalmaz — a történelem általános politizálódási folyamatának lehetünk tanúi, és ez nem csekély részben az emlékezeti diskurzusok szinte minden tudományos és művészeti megnyilvánulási formáját érintő elszaporodásának köszönhető. Korunk egyfajta kulturális muzealizáció tárhelyévé lett, a globálissá váló emlékezet-diskurzusok áradásában a nyugati kultúra mohón kutatva elfeledett emlékei után, saját anamnézisének, kórtörténetének kérlelhetetlen vizsgálójává változott. A felejtéstől való páni félelem, a múltra szögezett éber tekintetek fényében a jelen szereplői rossz esetben puszta felelősökké, bírákká vagy vezeklőkké válnak az ősök bűneiért, miközben a jelen és a múlt határai valamiféle történeti prezentizmusban lesznek láthatatlanná.”

Szabó Gábor
(1964)
Kritikus, irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékének oktatója.

Könyvei:
Hiány és jelenlét. Borges-értelmezések (Messzelátó, 2000)

„…te, ez iszkol” — Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című műve nyomában (Magvető, 2005)

„Vagyok, mit érdekelne”. Széljegyzetek Petrihez (Műút-könyvek, 2013)

Jelenlét nyomokban – Hazai Attila-olvasó (Kalligram, 2017)

Műút-könyvek 038

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja
a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon

Felelős kiadó: Zemlényi Attila
Szerkesztette: Jenei László

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Tellinger András

A borító Losonci Nándor Connewitz című fotójának felhasználásával készült

Nyomdai munkák: Tipo-Top Nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert
A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.