száz meg száz

Ezzel a gyermekirodalom eltévelyedéseinek egy részét is jeleztük, melyek a gyermeki lélek félreismeréséből és a tömegprodukcióra berendezett ifjúsági írók kétségbeesett kínlódásából és tehetetlenségéből származnak. Aki száz meg száz ifjúsági irat gyártására vállalkozik, az rendszerint vagy mind erőszakosabb, vagy mind színtelenebb, üresebb lesz invencióiban.

(Alexander Bernát: Az olvasókönyvről. Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1907, 25.o.)