ma még inkább

Ami engem illet, boldogabb lennék, ha a fiatalok, akik megnézik a The DreamersÁlmodozók-at, felfedeznék, hogy voltak évek, nem is olyan régen, amikor a hozzájuk hasonló fiatalok azzal a meggyőződéssel feküdtek le aludni, hogy nem a holnapban ébrednek fel, hanem a jövőben, egy másik világban. Egyszóval, ha akkor jogos volt lázadni, ma még inkább az.

(Bernardo Bertolucci: Nagyszerű rögeszmém, a film. Ford.: Lukácsi Margit. Kalligram, 2012. 130.o.)
Illusztráció: részlet az Álmodozók c. filmből, r.: Bernardo Bertolucci)