„le nem porolja”

Mindig azt szoktam mondani, nem lehet megállapítani, milyen is egy kép vagy egy tárgy valójában, amíg az ember naponta le nem porolja, és nem lehet megmondani, milyen egy könyv, amíg az ember le nem gépeli vagy nem korrigálja. Akkor valami olyan hatást gyakorol, amit a puszta olvasás sohasem. Sok esztendővel későbben Jane Heap mondta, hogy Gertrude Stein munkájának értékét soha addig nem méltányolta kellőképpen, amíg nem korrigálta.

(Gertrude Stein: Alice B. Toklas önéletrajza. Ford.: Szobotka Tibor)