zárójelbe teendő évek

„De miből, miből? — sziszeg rám a kérdés. Mikor jut az emberi közösség munkateljesítményéből ennyi költség, ennyi gondviselet, jólét és egészség — a csecsemőknek? »De hiszen ez takarékosság az emberi erőkkel!« — Mindegy! Gebedjenek meg az erők, kivált az asszonyi erők; puskaporra, ágyúra, tőrre, méregre, emberfogó vascsapdára kell ezen a mai világon — amit a föld, a lég, az ég, a bánya, a gép, az állat s az ember ereje, munkája kitermel. — De így lesz-e mindig, örökig? Hátha nem! Várjunk, mi lesz, várjunk, ez most nem számít, zárójelbe teendő évek; most minden lét mártírium, most semmi se érdekes. »Ne szűlj rabot, te szűz, anya, ne szoptass csecsemőt!« — míg e dolgodat — az embervilág legszentebb, legfontosabb dolgát is valamiképpen el nem intézik.”

(Kaffka Margit: Cselédek nélkül. Részlet)
Kép forrásai ITT található.