Demus Gábor: egy gang sarkából

Demus Gabor verseskötete a panoramikus zajlás mentén szervesül lírai deltatorkolattá. Bő hordalékkal megkent árterülete az Ipoly miocén kori itatójától a Körútig terjed, de a nógrádi lapálytól a bérházak rengetegén át egészen Floridáig ér hullámverése. A költő kamaszként őspunk egy hajózási iskolában, és ebből a romantikus távlatból — miközben a vad folyam természetes csavargása látványosabb a szabályozott medernél — a kiépített kikötők biztonsága sem hiányzik (bár a terézvárosi szecesszió odúi épp annyira szilárdak, mint a löszfalba vájt madárfészkek).

Demus Gabor verseskötete a panoramikus zajlás mentén szervesül lírai deltatorkolattá. Bő hordalékkal megkent árterülete az Ipoly miocén kori itatójától a Körútig terjed, de a nógrádi lapálytól a bérházak rengetegén át egészen Floridáig ér hullámverése. A költő kamaszként őspunk egy hajózási iskolában, és ebből a romantikus távlatból — miközben a vad folyam természetes csavargása látványosabb a szabályozott medernél — a kiépített kikötők biztonsága sem hiányzik (bár a terézvárosi szecesszió odúi épp annyira szilárdak, mint a löszfalba vájt madárfészkek). Költeményeiben az antropikus elv, az „őszintétlen humanizmus” képezi a fősodort. Iszap és arany, vályog és bronz. Mégsem az embertelen természet arat bennük diadalt, hanem a szerves, mellérendelő bőség, amivel villódzó tájak, ismerős sorsok, szóródó rokonok és magányos evezősök beszédfoszlányait teregeti szét önálló szigetekké szabdalva a hétköznapok kontinentális térképét. Kaotikus medrei végül egy eleven alakzatot rajzolnak elénk, miközben visszaúsztatnak az eshetőségek tarka óceánjába, ahol két világ — két ember — találkozása pont olyan, mint a Bering-szorosnál összeérő Kelet és Nyugat. Ez a sáv tavasz. Legyen szó a Széchenyi fürdőről vagy a Börzsöny rokonképződményeiról, bőven túlmutat a bőr szavain.
(Tolvaj Zoltán)

Demus Gábor
Balassagyarmaton született 1974-ben, újságírói és filozófiai diplomáit Budapesten és Miskolcon szerezte, jelenleg a fővárosban él és dolgozik.

Műút-könyvek 036

Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Zemlényi Attila

Szerkesztette: kabai lóránt

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Tellinger András

A borító a szerző fotográfiájának felhasználásával készült

Nyomdai munkák: Tipo-Top nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

ISBN 978-615-5355-25-7

92 oldal, 2000 Ft