újpesti_vasúti_híd

kelet felől, az északi oldalon vagy a leg- közelebb a vízhez. az árnylétra ritmu- sában, a korlát vasrudai mentén, a víz feszes felszíne felett. part és tükörképe, az épülő meder. a homokágy régmerev hul- lámai. a hídra lépsz. lábán a hordalék, a sovány hab. a híd véknyuló pillérei, két távolodó part között ritkuló sziluett. ebben az olvadt napsütésben egyre szűkebb ne- ked a földsáv.

kelet felől, az északi oldalon vagy a leg-
közelebb a vízhez. az árnylétra ritmu-
sában, a korlát vasrudai mentén, a víz
feszes felszíne felett. part és tükörképe, az
épülő meder. a homokágy régmerev hul-
lámai. a hídra lépsz. lábán a hordalék, a
sovány hab. a híd véknyuló pillérei, két
távolodó part között ritkuló sziluett. ebben
az olvadt napsütésben egyre szűkebb ne-
ked a földsáv. a partok magukat töltik,

szélesedik a víz, sisteregve, fémesen, itt
oldalt, a peremén fogy a város. az acél-
szerkezet egyre élesebb elemei, lazuló de-
rékszögei, szelemenen fütyülő, vasszagú
szél. ahogy lépsz, a szélárnyék és széllö-
kés váltakozása. a kerékkoptatta sín, rés a
szelvények között. a varrott hidat rázó, a-
kadozó ritmus. csend a koppanás előtt