KISKÁTÉ. Kortárs filozófiai kiskönyvtár

Kinek szólnak a Kiskáté írásai? Mindenkinek, aki szeretné megismerni az angolszász filozófia „kortárs klasszikusait”. Aki örömmel figyelemmel kísérné az analitikus nyelvfilozófia, ismeretelmélet, elmefilozófia, metafizika, társadalomfilozófia, etika, művészetfilozófia, érveléselmélet legizgalmasabb fejleményeit, de eddig nem volt rá módja. A magyar kulturális nyilvánosság erős bástyái mögül kevés látszott az angolszász filozófia virágzásából; ezt a hiányt szeretnék pótolni a Kiskáté írásai.

A könyv IDE kattintva olvasható és letölthető! 

Mi az a Kiskáté?

A Kiskáté a Műút kritikarovatának önálló sorozata. Ez a kötet a Kiskáté rovatban megjelent írások eddigi legteljesebb gyűjteménye.

Milyen írásokat olvashatunk a Kiskátéban?

Kortárs magyar filozófusok recenzióit és tanulmány értékű ismertetőit frissen megjelent — túlnyomórészt angol nyelvű — filozófiai művekről.

Kinek szólnak a Kiskáté írásai?

Mindenkinek, aki szeretné megismerni az angolszász filozófia „kortárs klasszikusait”. Aki örömmel figyelemmel kísérné az analitikus nyelvfilozófia, ismeretelmélet, elmefilozófia, metafizika, társadalomfilozófia, etika, művészetfilozófia, érveléselmélet legizgalmasabb fejleményeit, de eddig nem volt rá módja. A magyar kulturális nyilvánosság erős bástyái mögül kevés látszott az angolszász filozófia virágzásából; ezt a hiányt szeretnék pótolni a Kiskáté írásai.

Miért az a címe a rovatnak, hogy Kiskáté?

Azért, mert az írások bonyolult, összetett gondolatmenetek világos összefoglalására törekszenek — mintegy bevezetőként szolgálva a kortárs filozófiai művek olvasásához. Problématérképet rajzolnak, s arra biztatják a vállalkozó kedvű olvasót: induljon bátran felfedezőútra az immár remélhetőleg nem is oly ismeretlen terepen.

Akkor tehát a Kiskáté szövegei párbeszédes formában íródnak?

Nem. A káté párbeszédes formátumától e rövid bevezető végén elbúcsúzunk. De ne vessünk véget a dialógusnak, olvasás közben tegyünk fel nehéz kérdéseket a kötet írásainak: választ fogunk rájuk kapni.

Műút-könyvek 033

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége

muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja
a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon

Felelős kiadó: Zemlényi Attila

Szerkesztette: Bárány Tibor, Jenei László

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Tellinger András
A borító Birkás Ákos: Szt. Jeromos és egy ismeretlen (2013. olaj, vászon, 170 x 120 cm. Fotó: Rosta József. Magángyűjtemény, Ausztria) című művének felhasználásával készült.

Nyomdai munkák: Tipo-Top Nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

ISBN 978-615-5355-22-6

ISSN 2061-4314

324 oldal, 2500 Ft

A könyv Facebook-oldala: www.facebook.com/KortarsFilozofiaiKiskonyvtar