Szabó Magda száz éve — konferencia a pécsi Civil Közösségek Házában

A PTE BTK centrumú Kortárs Világirodalmi KutatóKör, a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke, illetve a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke közösen szervez konferenciát a Civil Közösségek Házában (7621 Pécs, Szent István tér 17.)

A PTE BTK centrumú Kortárs Világirodalmi KutatóKör, a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke, illetve a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke közösen szervez konferenciát a Civil Közösségek Házában (7621 Pécs, Szent István tér 17.)

Program:

2017. október 25. (szerda)
11.00
11.10: V. Gilbert Edit: Megnyitó
11.10
11.40: Kabdebó Lóránt: Szabó Magda, a nemlétező ország (és folytonosság) irodalmi megteremtője

11.4012.40: Író-nő? (Elnök: Orbán Jolán)
11.40–12.00: Kiss Noémi: Szabó Magda írói szerepei a Kádár-rendszerben
12.00–12.20: Kosztrabszky Réka: Az új, vérbeli női epikus születéseSzabó Magda első regényeinek recepciója
12.20–12.40: Vita
12.40–13.00: Büfé

13.0014.30: Zártkörű workshop Az ajtóról középiskolás diákoknak, akik könyvtrailereikkel vesznek részt a számukra kiírt alkotópályázaton Pethőné Nagy Csillával

13.0014.10: Az irodalomtörténet felől (Elnök: Tóth Orsolya)
13.00–13.20: Maisch Patrícia: Női szerzőként a magyar irodalomoktatásban
13.20–13.40: Rideg Béla: Női szereplehetőség és önelemzés Kármán József és Szabó Magda Fanni hagyományai című művében
13.40–14.00: Vita
14.00–14.30: A könyvtrailerek közös megtekintése
14.30–14.45: Kávészünet

14.4516.15: Zártkörű workshop az Abigélről általános iskolás felső tagozatos diákoknak, akik könyvborító-terveikkel vesznek részt a számukra kiírt alkotópályázaton — Arató Lászlóval

14.4516.00: Irodalom-politika-történelem (Elnök: Kisantal Tamás)
14.45
–15.05: Soltész Márton: Két „szakmabeli” — Adalékok a Király István – Szabó Magda-vonal történetéhez
15.05–15.25: Barcsi Tamás: Az 1956-os forradalom Szabó Magda műveiben
15.25
–15.45: Dobos Marianne: Emlékezés — valóság? (a Szabó Magdával készült interjúkról)
15.45
–16.00: Vita
16.00
–16.30: Büfé

16.3017.30: Hatástörténet, utóélet, az életmű kreatív olvasatai és továbbélése a kortárs magyar irodalomban. Grecsó Krisztiánnal beszélget Getto Katalin.
17.30
–17.45: Kávészünet

17.4519.00: Módszertani kerekasztal-beszélgetés (Elnök: Kucserka Zsófia)

A pályaművek értékelését és az alkotópályázat eredményhirdetését követően Szabó Magda taníthatóságáról és a workshopok tanulságairól beszélget Arató László, Pethőné Nagy Csilla, Papp Zoltán és Koszér Andrea.

19.0020.00: Koncert

  1. október 26. (csütörtök)

09.0010.30: Külföldi recepció, fordítás, világirodalmi beágyazódás (Elnök: V. Gilbert Edit)
09.00–09.20: Kurdi Mária: Szabó Magda regényeinek fogadtatása az angol nyelvű világban
09.20–09.40: Rozsnyói Zsuzsanna: Szabó Magda az olasz irodalmi köztudatban
09.40–10.00: Vita

09.0010.30: Iskola a határokon (Elnök: Ács Marianna)
09.00–09.20: Ács Marianna: „Non est currentis…” A református leánynevelés emlékezete Szabó Magda műveiben
09.20–09.40: Perla Erzsébet: Mondják el a születésnapon
09.40–10.00: Szilágyi Ildikó: A Szabó Magda-szövegek mai vajdasági befogadása
10.00–10.30: Vita
10.30–11.00: Kávészünet

11.0012.20: Mitológiatémák, mítoszváltozatok (Elnök: Vilmos László)
11.00–11.20: Kárpáti Bernadett: Az Aeneis görbe tükre — A mimikri kérdése Szabó Magda A pillanat című regényében
11.20–11.40: Máté Gabriella: A mítosz és mitizálás alakzatai a Freskó motívumszövetében és a mítoszteremtés kérdései
11.40–12.00: Auer Eszter: Nőképek A Danaidában, mitológiai összefüggésekkel
12.00–12.20: Vita

11.0012.20: Poétikai közelítések (Elnök: Bőhm Gábor)
11.00–11.20: Beke Ottó: Für Elise, für… (?) —  Dallam(ok) Szabó Magda regényében
11.20–11.40: Pataky Adrienn: Szabó Magda lírája és recepciója
11.40–12.00: Bittner Mónika: Az idő szubjektív története
12.00–12.20: Vita
12.20–13.00: Büféebéd

13.0014.20: Regényes önéletrajzi fikciók (Elnök: Mekis János)
13.00–13.20: Jolanta Jastrzebska: Az Ókút mint „arcrongálás”
13.20–13.40: Borbás Andrea: Az önéletrajz mint arcrongálás — Encsy Eszter két önarcképe
13.40–14.00: Ferenczy Zsófia: Egy életút nyomában
14.00–14.20: Vita
13.00
14.20: Kánon és recepció — Szabó Magda-centenárium a PIM-ben (Elnök: Milbacher Róbert)
13.00–13.20: Farkas Éva – Kodolányi Judit: „Minden ember külön világ, egy sem ismétli meg önmagát” a PIM Szabó Magda-kiállításának múzeumpedagógiai vonatkozásairól
13.20–13.40: Kiss Bori: „Annyi titkom maradt” avagy egy kiállítás keletkezéstörténete
13.40–14.00: Ölbei Lívia: Annyi titka maradt — Egy centenáriumi Szabó Magda-kiállítás tanulságai
14.00–14.20: Vita
14.20–14.30: Kávészünet

14.3016.10: Dráma, történelemkép, nemzettudat a színpadon — színházi, filmes adaptáció (Elnök: Szűcs Katalin Ágnes)
14.30–14.50: Baranyai Norbert: A múlt reprezentációja Szabó Magda történelmi drámáiban
14.50–15.10: Maczák Ibolya: „…érzem őket és emlékezem” — Adalékok Szabó Magda Kiálts, város! című drámájának forráshasználatához és dramaturgiájához
15.10–15.30: Lőkös Ildikó: A könyvből kilépve — Az ajtó színházi, filmes adaptációi
15.30–15.50: Samu János: Átjárhatatlan ajtó(k) — A remediáció és a párbeszéd nehézségei Szabó István filmjében
15.50–16.10: Vita

16.1016.30: Zárás: a szekcióelnökök rövid beszámolója, koccintás

Facebook-esemény: www.facebook.com/events/1711871828836474/

A konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap, a PTE 1% Alapítvány, a PTE BTK, a Jaffa Kiadó, a PNSZ, a Kronosz Kiadó, az Alexandra Kiadó, a PTE BTK HÖK, PTE EHÖK és a Pécs-decentrum Kulturális Egyesület támogatja.