Tófalvy Tamás: Túl a szubkultúrán, és vissza. Populáris zenei színterek, műfajok és az internet

Ez a könyv nem a zenéről szól. Hangokat, ritmusokat, dallamokat, kompozíciókat nem fogok elemezni a soron következő fejezetekben, ahogy nem fogok értékelni zenekari vagy előadói életműveket, műfajokat sem. Ez a könyv arról szól, ahogy bizonyos hangzások, művek stílusokká és műfajokká állnak össze a kultúra, média és a technológia hálózataiban. Arról, ahogy a zene értelmezései mentén emberi kapcsolatok, közösségek, színterek, szubkultúrák jönnek létre és kerülnek összeütközésbe egymással: a zene társas életéről.

Ez a könyv nem a zenéről szól. Hangokat, ritmusokat, dallamokat, kompozíciókat nem fogok elemezni a soron következő fejezetekben, ahogy nem fogok értékelni zenekari vagy előadói életműveket, műfajokat sem. Ez a könyv arról szól, ahogy bizonyos hangzások, művek stílusokká és műfajokká állnak össze a kultúra, média és a technológia hálózataiban. Arról, ahogy a zene értelmezései mentén emberi kapcsolatok, közösségek, színterek, szubkultúrák jönnek létre és kerülnek összeütközésbe egymással: a zene társas életéről.
Tófalvy Tamás

„A megfontoltság szép erény, de általában unalmasabb szövegeket eredményez, mint a szélsőséges álláspontok. Tófalvy Tamás viszont nagyon megfontoltan halad és elemez, mégis jóval izgalmasabb és eredetibb, mint az általa cáfolt szélsőséges álláspontok internet és zene kapcsolatáról.”
Rónai András

„Éles elme, nemzetközi látókör, a vizsgált problémák alapos ismerete.”
Havasréti József

„Gazdag elméleti és analitikai apparátust és naprakész tárgyi tudást mozgósít a zenei közösségek, a média és a technológia gyorsan változó egymásra hatásának árnyalt értelmezésében, továbbá mindezt krisztálytisztán megformált tudományos, de zsargonmentes prózában tárja az olvasó elé.”
Szemere Anna

Tófalvy Tamás kultúrakutató és kommunikációs szakember. A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének egyetemi adjunktusa, az MTE főtitkára és az MTA Médiatudományi Kutatócsoportjának tagja. Másfél évtizede foglalkozik a populáris zene kultúrájával és társadalmi közegével: írt kritikákat, cikkeket és tanulmányokat magyar és nemzetközi lapokba, a Zenei Hálózatok Egyesület és az IASPM magyar szervezetének társalapítója és elnöke volt, előadott zenéről sok hazai konferencia és egyetem mellett Nagy-Britanniában, Portugáliában és Brazíliában is.

Műút-könyvek 031

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége

muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja
a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon

Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt
Szerkesztette: Jenei László

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Tellinger András
A borító Danyi Balázs (www.mush.hu) felvételének (Rosetta-koncert / Dürer Kert / 2012.07.11.) felhasználásával készült.

Nyomdai munkák: Tipo-Top Nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

ISBN 978-615-5355-20-2

ISSN 2061-4314

210 oldal, 2500 Ft

A könyv Facebook-oldala: www.facebook.com/T%C3%B3falvy-Tam%C3%A1s-T%C3%BAl-a-szubkult%C3%BAr%C3%A1n-%C3%A9s-vissza-111567096104340/