Itthonotthon

…  kimegyek a konyhába  … kóválygok  …  rágyújtok  /  kávézok …  azt mondja  /  a  HITVESEM  … :   á l l a n d ó a n   k a s z i n ó z o l

…  kimegyek a konyhába  …
kóválygok  …  rágyújtok  /  kávézok
…  azt mondja  /  a  HITVESEM  …
:   á l l a n d ó a n   k a s z i n ó z o l

…  bemegyek a kisszobába  …
leülök  …  kussolok  /  dolgozok
…  azt mondja  /  a  HITVESEM  …
:   h ú z z  m á r  e l  m á s h o v á

…  átsomfordálok a vackomhoz  …
hírtévé  …  gárdatrapp  /  okádok
…  azt mondja  /  a  HITVESEM  …
:   m i n d i g  c s a k  h e n y é l s z

––––––––––––

…  kora reggel munkába indul  …
erőteljesen  …  becsapja  /  az ajtót
…  dühödt duhhanás  /  felriadok  …
:   k i m e g y e k   a   k o n y h á b a   :

rágyújtok / kávézom  //  kussolok / dolgozom /
:    napra  nap   …   :   ka  szi    zom

Megjelent a Műút 2016057-es számában