Átjáró 2013/1 — Ipari örökség

A miskolci Észak-Keleti Átjáró Egyesület gondozásában megjelent az Átjáró című interdiszciplináris folyóirat első száma, melynek tematikája az ipari örökség.

13.06.01.atjaro boritoA miskolci Észak-Keleti Átjáró Egyesület gondozásában megjelent az Átjáró című interdiszciplináris folyóirat első száma, melynek tematikája az ipari örökség.

„Közép-Európa államaiban járva a nyitott szemmel utazónak olykor olyan érzése támadhat, mintha otthon lenne. Pályaudvarok, bérpaloták, vasúti hidak vagy éppen egykori ipari kolóniák stílus- és formajegyei mind-mind az egykori Osztrák–Magyar Monarchia világát idézik meg számunkra. Ugyan lassan egy évszázada annak, hogy Európa egykori nagyhatalma felbomlott, mégis a még látható, tárgyiasult emlékei, valamint láthatatlan, mentalitást-kultúrát meghatározó hatásai az utódállamokban olykor-olykor bizony jól érzékelhetőek. Különösen igaz lehet ez a Monarchia sajnos kevésbé ismert iparának és örökségének esetében. A megismerést ez esetben azonban nehezíti, hogy az elmúlt évtizedek során az egykor munkaterületekként szolgáló épületek és otthonokat jelentő kolóniák az erőszakos iparosítás, majd az ipar hanyatlásának következtében visszafordíthatatlanul átalakultak vagy egyszerűen eltűntek. Szerencsére azonban nem mindenhol történt ez így.
A folyóirat első száma több szempontból mutatja be a Monarchia iparának és máig élő örökségeinek egyes részleteit az egykori iparterületek, ipari létesítmények létrejöttét, átalakuló funkcióit, a velük szemben egykor támasztott vagy elvárt gazdasági és társadalmi elvárásokat ismertetve.
A problémák megnevezése és azok interdiszciplináris vizsgálata segít rávilágítani a figyelmet épített és tágabb értelemben vett szellemi örökségünk ezen elfeledett területére.”

Ára: 600 Ft

Megrendelhető az atjarok@gmail.com címen, illetve a (20) 328 50 97-es telefonszámon; valamint online olvasható a folyóirat honlapján.