Műfordítók IV. Szakmai Hétvégéje

A Magyar Műfordítók Egyesülete a MASZRE támogatásával 2013. május 17–19. között ismét megrendezi Szakmai Hétvégéjét a dobogókői Walden Hotelben.

13.05.05.megyA Magyar Műfordítók Egyesülete a MASZRE támogatásával 2013. május 17–19. között ismét megrendezi Szakmai Hétvégéjét a dobogókői Walden Hotelben.

Mi az a MEGY, és miért rendez szakmai hétvégét?
A Magyar Műfordítók Egyesülete 2004-ben alakult, bejegyzett közhasznú társadalmi szervezet, budapesti székhellyel. Mintegy 200 tagot számlál. Az egyesület céljai között szerepel – a műfordítók szakmai, erkölcsi és anyagi érdekvédelme mellett – a professzionális műfordítók közötti tapasztalatcsere, a műfordítás színvonalának fejlesztése, valamint a rendszeres műfordítóképzés elindítása.
Ez utóbbi talán a legnehezebb feladat. Magyarországon nincs szisztematikus műfordítói képzés. A bölcsészkarokon ott találunk fordítói műhelyeket, ahol akad egy-egy elkötelezett, a műfordítást és annak oktatását ambicionáló oktató. A műfordítás elmélete, diskurzusainak és iskoláinak beható tanulmányozása pedig szinte teljesen hiányzik a
bölcsészképzésből. Ezt a hiányt nem lehet máról holnapra pótolni. Megteremthetjük viszont az alkalmat a műfordítás iránt érdeklődő pályakezdőknek és a rokon szakmák képviselőinek, hogy találkozzanak a szakmai jeles képviselőivel, megismerkedjenek a munkájukkal, és kipróbálhassák felkészültségüket, affinitásukat.
Ugyanennyire fontosnak tartjuk, hogy a professzionális műfordítók lehetőséget kapjanak munkájuk bemutatására, a fordítói munka során kialakított elméleti álláspontjaik ismertetésére, fordítói tudásuk továbbadására.
Miközben szakmai hétvégét szervezünk, természetesen nem feledkezünk meg arról, hogy a műfordítóképzés gondja nincs megoldva ilyen jellegű rendezvényekkel. Inkább figyelemfelkeltésnek szánjuk. A résztvevők körülbelül fele  végzős diák, pályakezdő. Ez ékes bizonyítéka annak, milyen erős az igény a fiatalokban a műfordítói szakma mélyebb és alaposabb megismerésére, és annak, hogy mennyire vonzó ma Magyarországon a professzionális műfordítói pálya.
További információk az egyesületről a MEGY honlapján: www.muforditok.hu.

Szakmai hétvége: kinek szánjuk?
A professzionális műfordítóknak lehetőséget kívánunk adni, hogy dolgozószobájuk magányából kilépve, legalább egy hétvége erejéig személyesen találkozhassanak kollégáikkal. Friss munkáikat felolvashatják, fordítói tapasztalataikat előadások és workshopok formájában megoszthatják egymással.
A pályakezdőknek, a (végzős) egyetemistáknak, PhD-hallgatóknak ez szinte az egyetlen alkalom arra, hogy betekintést nyerjenek a műfordítói munkába, föltehessék kérdéseiket, megmutathassák munkáikat a workshopok és az egyéni konzultációk során.
A rokon szakmák képviselői – irodalomtudósok, tanárok, egyetemi oktatók, szakfordítók – és az irodalom iránt érdeklődők betekintést nyernek a fordítói műhelyekbe, belelátnak egy szöveg keletkezésébe, folyamatában ismerhetik meg azt a munkát, amelynek csak a végeredményével találkoznak könyvek, folyóirat-publikációk alakjában.

Milyen programok lesznek?
Előadások és workshopok elsősorban professzionális műfordítóknak: péntek délutántól vasárnap délig összesen tizenöt programot kínálunk elsősorban gyakorló műfordítóknak. Idén már másodszor lesz versfordító műhely.
Előadóink, workshop-vezetőink:  Csordás Gábor, Kalmár Éva, Kjoszeva Szvetla, Kovács Ilona, Kőrizs Imre, Kurdi Imre, Molnár Krisztina Rita, Nádasdy Ádám, Papolczy Péter, Szlukovényi Katalin, Upor László, Vihar Judit.
Kezdő prózafordító workshopok: Elsősorban a műfordítással ismerkedő, pályakezdő résztvevőinknek ajánljuk, több forrásnyelvből. Workshop-vezetőink: Borbás Mária, Kiss Kornélia, N. Kiss Zsuzsa, Nemes Anna, Soproni András.
Vita: a kollégák kérésének eleget téve nyilvános beszélgetést tartunk a műfordítás-képzés lehetőségeiről. A kerekasztal-beszélgetést és a plenáris vitát szervezi, vezeti Ádám Anikó.
Kórusimprovizáció: az első három szakmai hétvége egyik tapasztalata, hogy a műfordítók nemcsak szeretnek énekelni, de igen muzikálisak is. Ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy – szakítva az elmúlt évek hagyományaival – ezúttal nem koncerttel, hanem aktív részvételre számot tartó közös kórusimprovizációval lazítunk szombat este. A programot Tóth Árpád, a Csíkszerda kórus vezetője tartja.

A szakmai programból:
Kísérletek az írott szöveggé alakított élő beszéd fordítására (Challe, Casanova, Stendhal) — Kovács Ilona előadása
Thomas Glavinic: Der Kameramörder — fordítási gyakorlat Kurdi Imre vezetésével
Szasimi és vaszabi, japán ételnevek fordítása, Vihar Judit előadása
— Molnár Krisztina Rita és Szlukovényi Katalin versfordító műhelye
Fülszabály — drámafordító szeminárium Upor László vezetésével
Van-e élet a filológusterror rezervátumán kívül? Egy vita margójára Kőrizs Imre előadása
Miért nem kell mindent lefordítani? — Csordás Gábor előadása
— Kínaiból fordítani nem boszorkányság. A modern kínai irodalom fordításának gyötrelmei és örömei — Kalmár Éva előadása
Barátunk és ellenségünk: az idióma — Nádasdy Ádám előadása
Vihar Judit japán fordításszemináriuma
Műfordítók konditerme Nádasdy Ádám szemináriuma
— Állandósult szókapcsolatok fordítása Esterházy Péter Egy nő című művében — Kjoszeva Szvetla szemináriuma
„Azt sem rejtem majd véka alá, ami most még a sutban hever”. Élmény, mozaik, magyarosság a római klasszikusok fordításaiban Kőrizs Imre előadása

További információk: Nádori Lídia, +36 30 403 6909

nadori.lidia@gmail.com