A vereség őszinte öröme

Úgy tűnik föl, mintha senki sem számolna azzal a ténnyel, hogy bár igaz, ma reggel (meg tegnapelőtt este is) az 1+1 művelet eredménye 2 volt, ez azonban semmiképp sem tehet bennünket bizonyossá abban, hogy mondjuk holnap délután fél háromkor is azonos eredményre jutunk eme „egyszerű” összeadást elvégezve. (Az az eset természetesen nem ehhez a bizonytalansági együtthatóhoz tartozik, ha eddig mindig elszámoltuk magunkat, és 1+1 axiomatikusan nem egyenlő 2-vel — mert ha viszont így történt, akkor hogyan bízhatnánk egyáltalán bármilyen számításban?)

Nem sok minden jut eszembe, de nem óhajtok mások helyett orrot túrni, még ha elnézhető is, hogy nincs „örökös lélekjárás”, csak ilyen-olyan logikák mentén felépülő szerkezeti képletek, melyekkel ugyan messzire nem jut az ember, már ha egyáltalán jut valahová bármikor és bármivel.

Úgy tűnik föl, mintha senki sem számolna azzal a ténnyel, hogy bár igaz, ma reggel (meg tegnapelőtt este is) az 1+1 művelet eredménye 2 volt, ez azonban semmiképp sem tehet bennünket bizonyossá abban, hogy mondjuk holnap délután fél háromkor is azonos eredményre jutunk eme „egyszerű” összeadást elvégezve. (Az az eset természetesen nem ehhez a bizonytalansági együtthatóhoz tartozik, ha eddig mindig elszámoltuk magunkat, és 1+1 axiomatikusan nem egyenlő 2-vel — mert ha viszont így történt, akkor hogyan bízhatnánk egyáltalán bármilyen számításban?)

Nem kételkedhetem abban, hogy ez a bizonytalansági faktor állandóan jelen van; hogy ezzel a problémával (adott esetben mint potenciális veszélyforrással is) minduntalan számolnunk kell. De semmi esetre se csüggedjünk: az itt fellépő differencia — legjobb reményeim szerint — maga a megnyerhető veszteség.

„Értelmes embernek nincsenek bizonyos kételyei — de nem lehetséges-e, hogy éppen megőrültem, és nem kételkedem abban, amiben föltétlenül kételkednem kellene?”

Szóval mindközönségesen arra jutottam, hogy 1+1 csak bizonyos körülmények között eredményez kettőt (az most más kérdés, hogy többnyire éppen ezek a bizonyos körülmények állnak fenn). Vagyis egyes esetekben 1+1≠2, hanem 1+1≈2, mert ha pont az 1+1=2 elvét alkalmazva 1=1/2+1/2, valamint 1/2=1/4+1/4, illetve 1/4=1/8+1/8, és így tovább, akkor felírhatunk egy végtelen összeadássort, mellyel viszont éppen hogy nem lehet meghatározni, mindössze csak megközelíteni az 1 értékét: 1≈1/2+1/4+1/8+1/16+…+1/n — kizárólag közelítő értékeink vannak, és alighanem pusztán a jó szerencsénknek köszönhetjük (már ha van olyan egyáltalán), hogy ebből mindeddig nem lett komolyabb baj. (Holott lehetett volna: e közelítőleges „valós” érték és az „ideális”, általában feltételezett [tulajdonított] érték közötti eltérés bár nagyon sokáig fel sem tűnik, annyira kicsi, de komoly nagyságrendek esetében már súlyos jelentőséggel bírhat.)

Másfelől mindebből egyenesen következik az is, hogy ama legendás versenyen, melyen a teknős a táv felét kapja előnyként, nemcsak Akhilleusz nem képes utolérni a teknőst, de a teknős sem érheti el soha a célt.

Egyetlen gondolat sem lehet oly abszurd, hogy ne lenne bátorságom megragadni. Hát így fussunk, barátaim.