SzóKép Íróiskola

A program 4 hetes, alkalmanként 2x1 óra. Jelentkezhet bárki, bármilyen életkorban, akármilyen előképzettséggel - csak az a fontos, hogy az írással legyen valami célja. A négy hét alatt áttekintjük, ki milyen műfajban, milyen eredménnyel alkotott szövegeket, és hogy miben szükséges fejlődnie. Személyre szabott feladatokkal, gyakorlatokkal érzékeltetjük, milyen új irányokba mozdulhat ki jelenlegi pozíciójából, hogyan bővítheti írói eszköztárát. A Belépő kurzus résztvevői segítséget kaphatnak nem szépirodalmi célú szövegek alkotásához is (esszé, kritika, recenzió, tanulmány, riport, glossza, tárca, kulturális tárgyú publicisztika).

SzóKép Íróiskola
ÚJ KURZUSOK 2016. április elsejétől

BELÉPŐ
Tehetségkutató, képességfelmérő és készségelemző gyakorlati szeminárium

A program 4 hetes, alkalmanként 2×1 óra.
Jelentkezhet bárki, bármilyen életkorban, akármilyen előképzettséggel – csak az a fontos, hogy az írással legyen valami célja.
A négy hét alatt áttekintjük, ki milyen műfajban, milyen eredménnyel alkotott szövegeket, és hogy miben szükséges fejlődnie.
Személyre szabott feladatokkal, gyakorlatokkal érzékeltetjük, milyen új irányokba mozdulhat ki jelenlegi pozíciójából, hogyan bővítheti írói eszköztárát.
A Belépő kurzus résztvevői segítséget kaphatnak nem szépirodalmi célú szövegek alkotásához is (esszé, kritika, recenzió, tanulmány, riport, glossza, tárca, kulturális tárgyú publicisztika).
A kurzus végén minden résztvevő egyéni értékelést kap az elvégzett munkáról, írói/szövegalkotói erényeiről – és javaslatokat a folytatás, a fejlődés érdekében.

MENTOR
Szépírói és költői képességfejlesztő kurzus

A program 10 hetes, alkalmanként 2×1 óra.
A képzésre jelentkezhet bárki, akinek szépírói, költői vagy esszéírói ambíciói vannak, és azok megvalósulásához szakértői támogatásra van szüksége.
A kurzus keretében már elkészült szerzői kéziratok korrektúrázására, lektorálására, szerkesztésére épp úgy figyelmet szentelünk, mint a kortárs magyar irodalom folyamatainak áttekintésére.
A foglalkozásokon műelemző és stílusgyakorlatokat tartunk, és figyelmet szentelünk a társművészetek – irodalommal kapcsolatos – alkotói eljárásainak is.
Foglalkozunk továbbá a műnemek és műfajok közti átjárás lehetőségeivel: a prózai és lírai, a szépirodalmi és értekező attitűdök egymáshoz való viszonyával, kölcsönhatásaival.
A kurzus gerince: egyéni témaválasztás alapján elbeszélés, novella- vagy versciklus, illetve tanulmány, esszé alkotása.
A legjobb műveket a SzóKép Íróiskola honlapján publikáljuk, s szerzőiket az irodalmi, kulturális folyóiratok szerkesztőinek figyelmébe ajánljuk.

A kurzusokra a jelentkezés 2016. április elsejétől folyamatos.
A foglakozások hétfőnként délután és este lesznek, Budapesten.

A részletekről bővebb tájékoztatást a szokep.iroiskola@gmail.com e-mail címen, illetve a SzóKép Íróiskola facebook-oldalán (http://mauyori54.wix.com/manyokiendre) lehet kérni – és kapni.