Vízivóknak való

az élet dolga az eliramlás mit csudálkoznál költőm ezen?

az élet dolga az eliramlás
mit csudálkoznál költőm ezen?
a semmi testé: a romlás — elomlás
szórás nyelettetés:
a térözön

nincs örökhagyód (te légüres tér)
ki „öröklétet” majd rádirat
hogy a csillagvilágból integessél
a csillagvilágok
csordáinak

nem lesz kísértet-trabant belőled
se tejút-araszoló asztroláb
az űrsikoltással kell beérned:
ne — szombati seprű-
nyél alád

nyargalj nyargalj ríddogálj az éjben
hogy örvények éggé köpüljenek
míg nem léssz az özön ég Ridegében
a halandóságnak
— hadüzenet

Határ Győző: Elhull a virág
H. Gy.: Halálfej, Aurora, 1991, 30.