Könyvheti Műút-könyvek — az előfizetők támogatásával

A 2016-os Ünnepi Könyvhétre megjelentetni tervezett szépirodalmi köteteink kiadását megpróbáljuk állami/NKA-támogatástól független módon megoldani: régi példákhoz visszatérve Balogh Ádám Nyers és András László Világos indul című versesköteteit kizárólag előfizetői támogatások révén szeretnénk megjelentetni.

A 2016-os Ünnepi Könyvhétre megjelentetni tervezett szépirodalmi köteteink kiadását megpróbáljuk állami/NKA-támogatástól független módon megoldani: régi példákhoz visszatérve Balogh Ádám Nyers és András László Világos indul című versesköteteit kizárólag előfizetői támogatások révén szeretnénk megjelentetni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az előjegyzők befizetései biztosítják a kiadást (a tördelés és a nyomda költségét) — cserébe különleges példányt kapnak: Balogh Ádáméból keménytáblás, védőborítós (és igény szerint dedikált) változatot (itt a nem előrendelt példányok puhafedelesek lesznek), András Lászlóéból pedig egy választható témájú/hangulatú, kézírásos, a kötetben nem szereplő verssel bővítettet.

Mindkét könyv május 1-jéig jegyezhető elő a szepmestersegek.alapitvany@gmail.com címre küldött, „[könyvcím] — előfizetés” tárgyú, az előfizető nevét és postacímét is közlő e-mailben és a Szépmesterségek Alapítvány számlaszámára (11734004-20412245) átutalt megfelelő előfizetési összeggel (ez a Nyers esetében 2000, a Világos indul esetében pedig 2016 forint; az átutalás közleménye: „[könyvcím] — előfizetés”).

Az átvétel módjáról a megjelenés előtt e-mailben egyeztetünk az előjegyzőkkel.

Balogh Ádám: Nyers
„2011-ben ismertem meg Balogh Ádámot. Olyan volt hallgatni őt halk malátaszó mellett, mintha Hrabalt olvastam volna. Akkor még nem sejtettem, hogy fülszöveget fogok írni, azt viszont igen, hogy Ádám legnagyobb küzdelme az lesz az írással, hogy szavai egy könyvből olvasva is úgy szóljanak, mintha személyesen hallgatnánk őt. Nos, ez sikerült.
Balogh Ádám meglett ember — József Attilától tudjuk, ki az. Lefegyverző egyszerűséggel — nyersen? — ír most nekünk a hajdani gyerekről, aki volt, a felnövésről.
Egy apáról beszél, egy olyan apáról, amilyet mindannyian szerettünk volna magunknak, egy olyan fiú hangján, amilyenek mindannyian szerettünk volna lenni. És ha nem kezdünk el irigykedni rá, hanem alászállunk vele az időben, akkor megsejthetjük, hogy az apa és a fiú örök, sőt azt is, hogy volt (van!) ilyen apánk, és mi magunk vagyunk ez a fiú.
A hölgyeknek pedig azért ajánlom ezt a könyvet, mert olyasmit tudhatnak meg a férfiakról, amit máskülönben nem nagyon, mert ilyesmikről sem az apák, sem a fiúk nem nagyon szoktak beszélni.”
(András László fülszövege)
Műút-könyvek 028
Kb. 80 oldal, 2000 Ft
A könyv Facebook-oldala: www.facebook.com/BaloghAdam.Nyers

András László Világos indul
„Nyár volt, ezerkilencszáznyolcvanegy nyara.
Elfelejtettem úszónadrágot hozni, jutott eszembe már a hajón.
A hajó lassan utazott lefelé a folyó széles hátán,
valahol Oroszországban, Moszkva felé. A folyó a Volga volt.
A hajó — azaz inkább afféle hosszában közlekedő komp —
a falvaknál kikötött, azaz lapos orrával nekifutott a puha partnak.
Ki- és beszálltak emberek, biciklik, zsákok, kecskék, tehenek.
Dubna után nem sokkal mi is kiszálltunk,
hogy keressünk egy helyet, ahol fürödni lehet.
Egy kevésbé iszapos partszakaszon nekiálltunk vetkőzni
a csöndben és a napsütésben.
Elfelejtettem fürdőnadrágot hozni, mondtad,
pedig te nem szoktál megfeledkezni semmiről.
Én is elfelejtettem, mondtam. Megrántottad a vállad,
majd gatyában úszunk, mondtad, és rám mosolyogtál.
Míg nekem eszembe jut ez az emlék,
amiről harminchárom évig megfeledkeztem,
neked már tizenhét éve nem jut eszedbe semmi,
és nem feledkezel meg semmiről.”
(A Volga)
Műút-könyvek 029
Kb. 80 oldal, 2016 Ft
A könyv Facebook-oldala: www.facebook.com/Vilagos.indul