Mentegetőzés

Bajnok urak, mikor én a királyt táborba kisérem, Nem kell gyávának szidnotok engem azért...

Bajnok urak, mikor én a királyt táborba kisérem,
Nem kell gyávának szidnotok engem azért,
Mert magam ellenségre kivont karddal sose rontok,
Nem kuszom ostromlott vár meredek falain
És rest nézőként szemlélem a más veszedelmét:
Nem félelmem tart vissza, csak érdeketek.
Minden férfi dicső, nem múló hírnevet óhajt,
Így lesz a seb könnyű, kedves a hősi halál.
Ám ha a költő is harcol s odavész a csatában,
Hősi halálotokat versbe ki szedje vajjon?

Janus Pannonius: Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba
Kálnoky László fordítása