Ragaszthatatlan

Tsak érted sir bágygyadt szivem magával nem gondolván, mert, hogy keservre születtem, láttya estünkből nyilván.

Tsak érted sir bágygyadt szivem
magával nem gondolván,
mert, hogy keservre születtem,
láttya estünkből nyilván.
El szélleszték szerelmünket
hirtelen el-jegyzéseddel,
örök gyászba szivünket
tették reménységünkkel.

Vedd-viszsza tőlem szivedet,
ah, terhes szó! vedd-viszsza,
’s ne keseritsd életedet
azért, hogy más imádgya.
Sokkal nemesebb Te szived,
mint a’ minőt én érdemlek,
add annak, ki lett Hived,
én azomban kesergek.

Törd ketté, törd-el gyürömet
s tedd tüzre irásinkat,
vesd-ki elmédből képemet,
felejtsd-el vigságinkat.
Másnak leszel nyilt ölében,
más fog áldozni szivednek,
ah! egy könyet éltedben
adsze’ régi Hivednek?

Verseghy Ferenc: Bútsúzás