A Pesti Bölcsész Akadémia 2016. tavaszi kurzusai

A Pesti Bölcsész Akadémia nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme. A programsorozatot a hallgatók és az oktatók közös lelkesedése hívta életre. Ennek jegyében az ELTE BTK doktori iskoláinak hallgatói nyilvános előadásokat, kurzusokat tartanak a legkülönfélébb témákban.

A Pesti Bölcsész Akadémia nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme. A programsorozatot a hallgatók és az oktatók közös lelkesedése hívta életre. Ennek jegyében az ELTE BTK doktori iskoláinak hallgatói nyilvános előadásokat, kurzusokat tartanak a legkülönfélébb témákban.
Az előadók kutatási eredményeikről, kedvenc témáikról beszélnek, bemutatják az őket foglalkoztató kérdéseket és megosztják saját olvasataikat, megformált véleményüket az érdeklődőkkel, majd az előadásokat követően beszélgetésre hívják a közönséget.
A bölcsészettudomány nagy kérdései várnak minden kedves érdeklődőt: vajon miként és hogyan lehet olvasni bizonyos alapműveket? Melyek az általános történelemismeret által homályban hagyott problémák? Miként része mindennapjainknak a nyelv és a vele összefüggésben álló kérdések? Hogyan tekinthetünk a 21. században a művészetre? Miként közelíthetjük meg a hétköznapok eseményeit a filozófia spektrumán keresztül?
A Bölcsészettudományi Kar nyitott egyetemmé válik, és kitárja kapuit minden érdeklődő felé.

Az évadot átfogó Facebook-esemény itt érhető el.
A részletes program kurzusleírásokkal itt található.

Helyszín: ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ (1088 Budapest, Múzeum krt. 6., Ifjúsági épület, III. emelet)

PBA kurzuslista

További információk: pestibolcseszakademia.blog.hu
www.facebook.com/BolcseszAkademia
akademia.btk@gmail.com

A 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterének kurzusai:

„téged mindenki szeret, hiszen a verseid te vagy” — kérdések a József Attila-lírához — Szabó Roland
2016. február 8. „Álomban, éjjel, itt jár Ősapám” — József Attila és a Nyugat
2016. február 15. „éveken át az én nyomomban” — Volt-e József Attilának avantgárd korszaka?
2016. február 22. „idesereglik, ami tovatűnt” — József Attila és a klasszikus formák
2016. február 29. Színes, összekent képek és fülke-fény — Az Eszmélet

Ősi írások kultusza a középkorban és a reneszánszban — Balázs Debóra – Tubay Tiziano
2016. február 9. Görög, héber és latin írásrendszerek mint vendégszövegek (Balázs Debóra)
2016. február 16. Szláv-glagolita abécé, rúnaírás, gyors- és titkosírások (Balázs Debóra)
2016. február 23. A székely írás a magyar krónikáshagyományban és nyelvtani munkákban (Tubay Tiziano)
2016. március 1. A székely írás hiteles emlékei és eredetének kérdése (Tubay Tiziano)

Nemzetépítés és népművelés a dualizmus alatt: Oktatásfejlesztési stratégiák — Tarján M. Tamás
2016. február 10. Az általános európai trendek nyomában
2016. február 17. Magyarország a modern oktatás startpontján — Az eötvösi koncepció
2016. február 24. Oktatásfejlesztés és nemzetiségi konfliktusok
2016. március 2. Lex Apponyi

Virginia Woolf és a Bloomsbury-kör — Tóth Krisztina Kitti
2016. március 7. Élet és művészet egységes tere
2016. március 21. Tudatfolyam, a belső tér ábrázolása
2016. április 4. Az alkotó művész és a művészi alkotás ábrázolása a szövegben
2016. április 11. Kreatív terek és kapcsolatok feltérképezése

Irgalmasság vagy igazságosság? Aktuális kérdések az egyházi jog területéről — Kiss Gábor
2016. március 8. Vallás, egyház(ak), jog?
2016. március 23. A Nyugat lelki vezetője? — Ferenc pápa és „forradalma”
2016. április 7. Ásó, kapa, nagyharang helyett egyházi bíróság?
2016. április 12. 5. parancs: Ne ölj!

„Részünk minden nyomor… / De szabadok vagyunk!” — A magyar munkásság 1956-ban — Gulyás Martin
2016. március 16. A „munkáshatalom” színe és fonákja
2016. március 30. A munkástanácsok az ’56-os „eszmekavalkádban”
2016. április 6. A Nagy-budapesti Központi Munkástanács és a Kádár-kormány harca
2016. április 13. A szegedi Városi Munkástanács

„Írónő nem vagyok” — Csinszka levelezése — Zeke Zsuzsanna
2016. április 18. „Írok szép hazug leveleket a boldogságról” — Boncza Berta a leánynevelő intézetben
2016. április 25. „jövőt tervezek, s intézem a Bandi levelezését” — Ady Endre felesége
2016. május 2. „Nő vagyok — nem író. Asszony.” — Márffy Csinszka
2016. május 9. „Kedves Csinszka! […] Be fogsz repülni a halhatatlanságba.” — Visszaemlékezések

India a Birodalom árnyékában — Kovács Márta
2016. április 19. A  „British Rule” — A brit indiai uralom kialakulása
2016. április 26. A brit korona ékköve
2016. május 3. Bertie és India — A walesi herceg indiai útja (1875–76)
2016. május 10. A császári cím és India a brit kormány politikájában (1876–77)

Populáris japán irodalmi műfajok — Czifra Adrienn – Csendom Andrea
2016. április 27. A japán haiku-költészet kezdetei, Macuo Basó munkássága (Czifra Adrienn)
2016. május 4. Haiku az Edo-korszakban — J. Buszon, R. Taigu és K. Issza munkássága (Czifra Adrienn)
2016. május 11. Haiku a Meidzsi-korszakban (Czifra Adrienn)
2016. május 18. A Gendzsi szerelmeitől a kora-újkori mangáig (Csendom Andrea)
2016. május 25. Pazarlás, felkelések és a legmagasabb szintű írni-olvasni tudás korszaka? (Csendom Andrea)
2016. június 1. „Arany Tanár úr dicsőséges álma” — Irodalmi kritika és az álommotívum (Csendom Andrea)

Globális társadalmi kihívások és lokális tapasztalatok a kulturális antropológia szemszögéből — Kántor Barbara
2016. május 17. Hogyan és milyen módszerekkel dolgozik az antropológus?
2016. május 24. A szegénység térbeli megjelenéseinek antropológiai vizsgálata
2016. május 31. Gettóturizmus — Nyomor és szegénység mint turisztikai látványosság
2016. június 7. Bódvalenke, a freskófalu — Egy alkalmazott antropológiai kutatás tapasztalatai

Szlovén–magyar irodalmi párhuzamok: Pilinszky János és Edvard Kocbek — Várkonyi Alma
2016. május 19. A „visszájára fordult világ”
2016. május 23. „Mérges vadvirág” — Az egzisztencialista szubjektum
2016. május 30. „Halak a hálóban” — A világ és Én
2016. június 6. „Egy hatalmas halász” — Hol van Isten?