a vigyázók — alkalmassági vizsga

úgy gondolkodtunk egymásról, mint tulajdonunkról, de mint sajátosan birtokba nem vehető tulajdonról, éppen a lényeg, a rendelkezés hiányzott teljes mértékben, a birtoklás — ezzel szemben nagyon is valóságos volt, valamiféle fenyegető felelősség, valami súlyos ígéret arra nézve, hogy ezzel a különös és birtokba vehetetlen tulajdonunkkal majd egyszer el kell számolnunk, egyszer majd kell kezdenünk valamit, de senki sem mondja meg, mit is, és nincs honnan tudnunk

és neked lelki atyám, hogy a rossz tanulókat nem vitték magukkal a kirándulásra, meg kellett tanulják az alkuárukapufalut, annyira ostobák voltak, hogy nem bírták megjegyezni azt a pár kivételt, és mi maradtunk vigyázónak Klaudiával, az okosok, és akkor elkezdték mutogatni egymásnak a seggüket, az ostobák, mi meg ültünk kinn a terem előtt Klaudiával, összeszorított térdekkel, szorosan egymás mellett, összeszorított fogakkal, és nem mertünk egymásra nézni, miközben bennem elindult felfelé egy forróság, és már éppen arra gondoltam, hogy megfogjam a kezét, és megfogjam a combját, és megkérjem, hogy húzza le a bugyiját, hadd nézzem meg a fenekét, amikor hirtelen felém fordult, és égett a szeme meg az arca felháborodástól, és a hangja is remegett, amikor megszólalt, és azt mondta, ugye, milyen undorító;

úgy gondolkodtunk egymásról, mint tulajdonunkról, de mint sajátosan birtokba nem vehető tulajdonról, éppen a lényeg, a rendelkezés hiányzott teljes mértékben, a birtoklás — ezzel szemben nagyon is valóságos volt, valamiféle fenyegető felelősség, valami súlyos ígéret arra nézve, hogy ezzel a különös és birtokba vehetetlen tulajdonunkkal majd egyszer el kell számolnunk, egyszer majd kell kezdenünk valamit, de senki sem mondja meg, mit is, és nincs honnan tudnunk;

akkor ott, a terem előtt persze visszahőköltem és nem mertem hozzá sem érni, nemhogy a kezét megfogni, de aztán később sokszor ülünk majd, fogjuk egymás kezét, tudjuk, hogy Isten egymásnak teremtett bennünket, pontosabban azt tudjuk, hogy az ő szülei és az én szüleim ezt állapították meg valamikor sok évvel ezelőtt, és azóta csak erősödtek ebben a véleményükben, hát hogyne, a kognitív disszonancia redukciója (ezt akkor nem tudjuk ott ülve és egymás kezét fogva), hiszen minden velünk kapcsolatos cselekedetüket ez a megállapítás mozgatta, ennek megfelelően cselekedtek velünk, ide neveltek föl bennünket külön-külön és együtt, szüntelenül szem előtt tartva ezt a tényt, és emlékeztetve minket erre a tényre, amilyen gyakran csak lehetett, és hát olyan gyakran lehetett, amilyen gyakran csak akarták, és ez a munka az Isten teremtésének a folytatása, erről meg voltak győződve, hogy még jobban még egymásabbnak, ez kitöltötte az életüket, és ha kudarcot szenvedtek is itt vagy amott, másutt, ez a cél mindig felegyenesítette őket, tudták, hogy miért élnek, mi a rendeltetésük;

végül ezt már mi is így gondoltuk, anélkül, hogy a szavak mögött bármit éreztünk volna, anélkül, hogy bármit jelentettek volna ezek a szavak, nem mozdult meg a föld, nem mozdult meg bennünk semmi, nem lehet egyetlen szót sem, semmit sem kimondani naponta ötször-hatszor anélkül, hogy végül ne válnál teljesen közömbössé a jelentése iránt, az csak olyanná válik a szavak hétköznapi forgatagában, mint egy bútor sarka, automatikusan tudod, automatikusan kerülöd ki csukott szemmel is, sötét szobában is;

jóval később is úgy kopogtak a szavak, mint a kabátomra az eső, alkalmassági vizsgálat, jut eszembe, a jogosítványom megszerzésekor voltam először, ez jutott eszembe, jóval később, valaki megvizsgálja, alkalmasak vagyunk-e az isten általi egymásnak teremtésre, kell-e ehhez az, hogy tudjunk róla, és ez a tudás alkalmassági feltétel-e, és bónuszt jelent-e, ha nemcsak tudunk róla, de el is hisszük, sőt felérjük ésszel, hogy ez mit jelent;

vagy hogy csak úgy szimplán alkalmasak vagyunk-e, nem valami konkrét dologra, feladatra, gondolj magadba, alkalmas vagy-e egyáltalán én nem